Algemene voorwaarden

Therapie:

  • Bij de eerste behandeling dienen de verwijsgegevens van de verwijzer ingeleverd te worden.
  • Alle verzekeringsgegevens dienen worden meegenomen.
  • Om hygiënische redenen dient de cliënt schoon te zijn voor de therapie en een handdoek mee te nemen.
  • Cliënt is zelf verantwoordelijk om te controleren hoe deze verzekerd is en welke kosten voor therapie vergoed worden. Fysiotherapie van Beelen probeert echter wel zoveel mogelijk het verzekeringsrecht te controleren voor u.
  • Eventuele kosten die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed worden, worden door de cliënt zelf voldaan. De Cliënt dient bij afzegging van de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te bellen.
  • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. verstrekt tijdens therapie dienen alleen als zodanig gebruikt te worden en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

Algemeen: 

  • Fysiotherapie van Beelen is niet aansprakelijk voor diefstal,
    verlies of ongevallen in en om de praktijk.
  • Fysiotherapie van Beelen geeft bij niet tijdige betaling van de declaraties door de cliënt, de afwikkeling van de facturatie uit handen. Een ieder die naar Fysiotherapie van Beelen komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.

Klachtenregeling:

U mag ervan uitgaan dat ik als fysiotherapeut mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop ik met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met mij als uw behandelende fysiotherapeut. Ik ben altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) onder ‘Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’.

Fysiotherapie van Beelen
Zonnebloemstraat 16
2223 VC Katwijk

Tel. 071 – 40 77 000
info@fysiotherapievanbeelen.nl
www.fysiotherapievanbeelen.nl